[Video] Kỹ xảo của Captain America không “hịn” như bạn tưởng

Tuấn Nghĩa , Theo Trí Thức Trẻ

Bộ phim này sử dụng những kỹ xảo "cổ lỗ" nhiều hơn bạn tưởng.

Bộ phim này sử dụng những kỹ xảo "cổ lỗ" nhiều hơn bạn tưởng.

Kỹ xảo của Captain America không “hịn” như bạn tưởng.

Tham khảo: Insider