Các nhà khảo cổ phát hiện 3.000 năm trước con người đã sở hữu vật liệu chống ăn mòn

Đức Khương,   Theo Trí Thức Trẻ 09/03/2019 2:09 PM