Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng

  Dink,  

  Nếu không có anh Roman Fedortsov, ta sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của những sinh vật gớm ghiếc này.

  *CẢNH BÁO: ẢNH CÓ YẾU TỐ GHÊ RỢN


  Hai năm trước, bạn đã được chiêm ngưỡng sự quái dị của đủ loại cá mú dưới biển sâu, bắt lên nhờ tay anh ngư dân dũng cảm Roman Fedortsov. Toàn bộ những gì anh bắt được, đăng tải trên cả Instagram và Twitter, đều là bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng.

  Hôm nay, tôi giới thiệu thêm 53 lý do nữa để chứng minh tuyên bố trên, cũng là 53 lý do để bạn nghĩ lại xem có nên bước xuống nước không.

  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 1.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 2.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 3.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 4.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 5.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 6.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 7.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 8.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 9.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 10.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 11.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 12.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 13.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 14.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 15.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 16.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 17.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 18.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 19.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 20.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 21.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 22.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 23.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 24.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 25.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 26.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 27.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 28.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 29.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 30.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 31.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 32.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 33.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 34.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 35.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 36.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 37.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 38.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 39.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 40.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 41.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 42.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 43.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 44.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 45.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 46.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 47.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 48.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 49.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 50.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 51.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 52.
  Gửi bạn thêm 53 bằng chứng cho thấy biển sâu đáng sợ vô cùng - Ảnh 53.
  Tin cùng chuyên mục
  Xem theo ngày