Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên

Long.J , Theo Trí Thức Trẻ

Sự thật vẫn luôn khác xa phim ảnh.

Kể từ sứ mệnh lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2000, NASA đã tạo ra nhiều poster với sự góp mặt của phi hành đoàn. 

Những tấm poster này được dùng để quảng bá cho các cuộc thám hiểm cũng như được treo trong các cơ sở của NASA và các tổ chức khác. Tuy nhiên, khi các phi hành gia đã chán những bức ảnh nhóm tiêu chuẩn theo kiểu khô khan, họ quyết định "design một chút, thêm vào đó những yếu tố văn hóa đại chúng" cho gần gũi...

Đáng tiếc, tưởng như khá hơn nhưng việc thêm thắt này chỉ khiến poster xịn của NASA biến thành cái gì đó khá ngớ ngẩn, không ngoa khi bảo chúng giống poster phim nhái. Không tin hãy xem đi:

#1

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 1.

#2 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 2.

#3 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 3.

#4

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 4.

#5

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 5.

#6

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 6.

 #7 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 7.

#8 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 8.

#9

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 9.

#10 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 10.

#11 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 11.

#12 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 12.

#13 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 13.

#14 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 14.

#15 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 15.

#16 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 16.

#17 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 17.

#18 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 18.

#19 

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 19.

#20

Hóa ra NASA có làm poster cho các sứ mệnh không gian, tiếc là thiết kế hơi vô duyên - Ảnh 20.

Theo B.P

NỔI BẬT TRANG CHỦ