Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình

  Long.J,  

  Tuần trước, NVIDIA đã tung video phô diễn sức mạnh của công cụ mới này.

  Theo giới thiệu của NVIDIA, AI này cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng tái tạo hình ảnh không đầy đủ.

  Nếu thành công và được áp dụng rộng rãi, AI này sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của tính năng Content-Aware fill (loại bỏ hoặc bổ sung chi tiết ảnh tự động). Tuy nhiên, công cụ này không thành công với những hình ảnh quá phức tạp. 

  Nhờ deep learning, AI của NVIDIA có thể tiếp cận và hiểu được đối tượng. Tuy nhiên, vẫn chưa biết chính xác đến khi nào công cụ này sẽ được tung ra thị trường.

  Dù chưa hoàn hảo, nó vẫn khiến chúng ta kinh ngạc:

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình

  #1 

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 2.

  #2 

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 3.

  #3 

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 4.

  #4

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 5.

  #5 

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 6.

  #6 

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 7.

  #7 

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 8.

  #8

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 9.

  #9

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 10.

  #10

  Sử dụng deep learning, AI của NVIDIA có thể tái tạo hình ảnh không đầy đủ một cách tài tình - Ảnh 11.

  Theo B.P

  Tin cùng chuyên mục
  Xem theo ngày