[Video] So sánh kích thước con người với từng loài khủng long

Tuấn Nghĩa , Theo Trí Thức Trẻ

Nếu lấy kích cỡ của một người trưởng thành là 1,7 mét. Vậy chúng ta đứng tới đâu của một con khủng long?

Nếu lấy kích cỡ của một người trưởng thành là 1,7 mét. Vậy chúng ta đứng tới đâu của một con khủng long?

So sánh kích thước con người với từng loài khủng long

Tham khảo: Business Insider